מאתר בעשן

מכשיר עשן מאפשר ביצוע מגוון עבודות איתור תוואי, איתור בעיות ריח וכשלים בצנרות בצורה פשוטה ויעילה.
שימוש נוסף ונפוץ מאוד למכונת עשן הינו בדיקות עשן לטופס 4, בהן מוודאים שלא קיימים חיבורי “כלאיים” או חיבורים לא נכונים בין צנרת הביוב לנקזי הבית או הבניין.

כל החברות המיוצגות