תקנון ותנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט https://www.smartliner.co.il/ (להלן: “האתר“) שפותח ומופעל ע”י אס.אל רובוטיקס בע”מ (להלן: “החברה“) ומשמש כאתר מסחר מקוון לרכישת מוצרים, ציוד מכני ושירותים אחרים לחברות עסקיות. מובהר כי האתר מציע רכישת מוצרים חדשים (יד1) או מוצרים משומשים (יד2) שעברו בדיקת איכות בחברה.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, באמצעות הטלפון, באמצעות דואר אלקטרוני, פקס או בחנויות החברה, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של החברה ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

מודגש בזאת כי רכישת חלק מהמוצרים המופיעים באתר מחייב ממשק מתאים מצד הרוכש ועל כן יש לוודא טרם הרכישה כי קיים אצלכם ההגדרות, ההרשאות, הרישיונות, ההתקנים והממשקים המתאימים לצורך חיבורם למוצרים המופיעים באתר זה.

 1. הגדרות
  • גלישה באתר“- שימוש מכל סוג ומכל דרך קיימת ועתידית וביניהם באמצעות מחשב ו/או באמצעות טלפון סלולארי ו/או מכשירים אחרים. עצם השימוש באתר ותכניו כפוף לתנאים המפורטים בתקנון האתר, ועצם הכניסה מעיד כי המשתמש קרא בעיון את התקנון והבין את המשמעויות הישירות והעקיפות שבו והביע הסכמתו ואישור לאמור בתקנון זה.
  • משתמש” או “מבצע הפעולה” או “לקוח” או “גולש” – כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, בין אם מדובר באדם פרטי ובין אם מדובר בעסק, חברה ו/או כל הגדרה אחרת, המבצעים גלישה באתר.
  • מידע אישי/פרטים אישיים“- משמעו כל מידע מזהה של המשתמש, לרבות שמו הפרטי ושם משפחתו, מספר הטלפון הנייח והנייד, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מתחם אישי (domain name) וכל מידע מזהה אחר אשר נמצא באתר ובכל האינטרנט.
 2. הגבלות שימוש באתר
  • אין לבצע כל שימוש מסחרי שאינו אישי באתר (דהיינו רכישה פרטית בלבד), ובכלל זה נאסר על המשתמש לפרסם את כתובת האתר בכל אתר אינטרנט או בכל פרסום מסחרי מכל סוג שהוא למטרת שימוש מסחרי, ללא רשות מפורשת בכתב של הנהלת האתר. ככל שברצונך לבצע באתר כל שימוש אחר, לרבות העלאת חומרים שיווקיים וכדומה יש לפנות להנהלת האתר.
  • הנהלת האתר רשאית למנוע גלישה באתר מצד כל משתמש בכל אמצעי העומד לרשותה, בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה קצובה ובלתי קצובה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, ללא חובה להסביר או לנמק החלטה זו. משתמש אשר השתתפותו נמנעה כאמור, לא יהיה רשאי לשוב ולהשתתף תחת שם משתמש אחר בתקופת המניעה.
 3. זכויות קנייניות
  • האתר יהא רשאי להציג או לשלוח למשתמשים עדכונים, לרבות עדכוני תוכן ומידע על שירותים ומוצרים, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים וחידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב- 1982. אם בשלב כלשהו תעדיף להסיר את עצמך מרשימת התפוצה, על מנת שלא לקבל אימיילים בעתיד, אנא הסר את המייל מרשימת התפוצה כמופיע בתחתית כל אימייל.
  • האתר ו/או בעליו יהיו הבעלים הבלעדיים של כל מידע שנאסף באתר לרבות היקף השימוש בו, זהות המשתמשים בו, אופן השימוש בו ו/או כל מידע אחר הנוגע לגלישה באתר ומסד הנתונים שיצטבר ביחס לכך.
  • כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים על כל התכנים המופיעים באתר, כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות טקסט שיווקי, מפרטים, הצגה מילולית של מוצר ו/או שירות, גרפיקה, עיצוב, אייקונים (icons), סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה ו/או מי מטעמה ו/או צדדים שלישיים וחל איסור מוחלט לעשות בהם שימוש ללא הרשאה מפורשת בכתב.
  • אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן החברה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
 4. יישום לאתר ולשירותיו
  • כל המחירים המופיעים באתר על גבי המוצרים נקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע”מ, ככל שחל על פי דין, ואינם כוללים דמי משלוח. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים מעת לעת ואת תעריפי המשלוחים, ללא כל הודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה באתר הינו המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (מובהר כי רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות).
  • הנהלת האתר משתדלת להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים המופיעים באתר בזמן אמת. עם זאת לאור אופי האתר והמוצרים, מובהר למשתמש כי המחירים מתעדכנים מעת לעת “און ליין” ולפיכך עלול להיווצר פער זמני בין המחיר בעת איסוף המוצר (המופיע בעגלת הקניה) לבין המחיר המופיע בעת השלמת הליך הזמנה. למען הסר ספק, מובהר כי הנהלת האתר לא תישא באחריות כלשהי הנובעת ו/או קשורה לפערי המחירים כאמור.
  • עוד מובהר כי התמונות של המוצרים המופיעות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלי צבעים ו/או מידות ו/או שינויים כאלה ואחרים בין מראה המוצר באתר לבין מראה המוצר במציאות.
  • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות לפי שקול דעתה הבלעדי. כמו כן, רשאית הנהלת האתר להפסיק בכל עת מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם ו/או לשנותם, ללא כל הודעה מוקדמת.
  • עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה באתר מוצג דף מכירה, המפרט את מחיר המחירון של המוצר או השירות המוצע למכירה כולל הבהרה אם מדובר במוצר חדש או משומש (יד2) (להלן: “דף המכירה“).
  • טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות מומלץ תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא ובנוסף יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים אם וככל שידרשו. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
  • מיד לאחר ביצוע הפעולה תתקבל הזמנה שתיקלט במערכת המחשבים של החברה. לאחר מכן תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה מנציג מכירות מטעמה של החברה. מובהר כי ההרשמה לאתר מהווה אישור מצד מבצע הפעולה להיכלל ברשימת לקוחות החברה, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של החברה.
  • מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות להחברה בבקשה לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים. החברה, תבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את החברה בעמלה בגין ביצוע הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור. להסרת ספקות, מודגש כי מסירת פרטי אשראי כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
  • במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם נציג מכירות של החברה לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה ללא הודעה על כך למשתמש.
 5. נהלי אבטחה רכישות
  • החברה מאפשרת לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים, ממיטב היצרנים. אתר זה מאובטח בתקן המחמיר ביותר לכרטיסי אשראי ברשת – תקן PCI. כמו כן, באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של משתמשים וניתוח תנועת המשתמשים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.
  • לאור האמור, אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג’ או אחרים, הפרעות בזמינות האתר ו/או אי התאמות למחירים המוצגים. לכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת פעילות האתר ו/או טעויות כלשהן בקשר לפרטים המוצגים בו.
  • המשתמש מצהיר כי האתר אינו נושא באחריות והוא מוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד האתר ו/או הפועל מטעמו. המשתמש פוטר ומשחרר את האתר ו/או מי מטעמו באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות לכל סוג נזק, אי נוחות, אבדן מכל סוג, עוגמת נפש, הפסד, הוצאות, פיצוי נזיקי מכל סוג שהוא וכדומה, שנגרמו במישרין ובעקיפין לרכוש ותוכן כל משתמש שהוא או כל צד שלישי בשל שימוש בתכנים ובשרותי האתר.
  • המשתמש מתחייב כי במידה ויפר זכויות על פי כל דין או הוראה מהוראות תקנון זה, האתר מסיר מעצמו אחריות והמשתמש יישא באחריות הבלעדית והמלאה לתביעה. יתרה מכך, המשתמש ישפה את הנהלת האתר בגין כל תביעה שתוגש כנגדה לרבות הוצאות ושכ”ט עו”ד או כל הוצאה אחרת שתיגרם להנהלת האתר וכן בגין כל פגיעה בשמה הטוב ובמוניטין של האתר ו/או של מפעילו.
  • עוד מובהר כי החברה לא תהא אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו באתר, אלא אם נאמר מפורשות אחרת. להסרת ספקות מובהר כי החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
 6. שירותי תיקונים
  • החברה מספקת ללקוחותיה שירותי תיקונים של מוצרים חדשים (יד1) במסגרת תעודת האחריות המצורפת על המוצרים/שירותים. מובהר כי בעת מסירת ציוד לתיקון יידרש המזמין למסור פרטי כרטיס אשראי לביטחון ולכיסוי תשלום (תפיסת מסגרת). במקרה של כשל בשירות או בתיקון מכל סיבה שהיא, תהיה אחריות החברה מוגבלת ולא תעלה על מחיר השירות והתיקון.
  • החיוב יבוצע באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו נמסרו לחברה על ידי המשתמש. להסרת ספקות מובהר כי ללא ביצוע מלוא התשלום בגין התיקון לא ישוחרר הציוד.
  • תיקוני מוצרים משומשים (יד שנייה) – אחריות עד 3 חודשים (לא כולל רכיבים אלקטרוניים).
 7. דרכי אספקת מוצרים ושירותים; מלאי
  • החברה תפעל לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל (בתחומי הקו הירוק) באמצעות חברת המשלוחים המופעלת על ידי החברה וזאת תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר או באמצעות איסוף עצמי. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הזמנה שלא נדרשה ו/או שהמוצר אינו זמין במלאי הספק תוך 21 יום מביצוע ההזמנה.
  • חרף האמור, מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב ו/או אי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות, השבתות, מגפות, מלחמה וכל “כוח עליון” אחר כיוצ”ב. בכל מקרה תוגבל אחריותה של החברה בקשר לאיחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים בלבד (ככל שייגרמו למשתמש) עקב מעשה או מחדל של החברה או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  • דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל החברה תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
  • זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). דמי המשלוח משולמים עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית החברה לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
  • מובהר כי איסוף עצמי של המוצר, בהזמנות טלפונית, חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. בעת אספקת המוצר, רשאית החברה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
  • יובהר ויודגש, כי מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, ייחשב כמקום מושבה של החברה, גם במקרה בו בחר הלקוח שרכש את המוצר, לקבל את המוצר בדואר או באמצעות שליח.
  • במקרה של אספקת המוצר ו/או השירות הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה. החברה מבהירה בזאת כי אישור סופי ומחייב להזמנה יימסר רק בהודעת מייל מטעמה ובפרטים המופיעים באותה הודעה.
  • החברה מבהירה כי היות ומדובר במכירה באמצעות האינטרנט כל הזמנת מוצר ו/או שירות כפופה לאישור החברה כי המוצר ו/או השירות קיים במלאי של מחסני החברה, לרבות, אימות נתונים ובדיקות נוספות של החברה. כאשר, מוצרים שאינם במלאי ומופיעים באתר ללא ציון ימי אספקה, החברה אינה מתחייבת לספקם. האמור נכון לגבי הזמנה באתר, טלפונית, במייל , בפקס או בהגעה לחנות.
 8. ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה
  • כל ביטולי העסקאות המבוצעות באתר כפופות להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“), והתקנות שהותקנו על פיו.
  • לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
   • ברכישת מוצרים (חדשים או משומשים) – בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
   • ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
   • ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות להחברה ממנה נרכש המוצר ו/או השירות, כאשר על מבצע הפעולה מוטלת החובה לוודא את קבלת הודעת הביטול.
  • ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם במוצר נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו מאת החברה, תחזיר החברה למבצע הפעולה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, ולא יגבה תשלום ממבצע הפעולה (למעט דמי ביטול) הנקובים על פי חוק הגנת הצרכן בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. במידה שבחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך לגביהם, וכן בנוסף, במידה ומבוטלת עסקה בכרטיס האשראי, לנכות את עמלת חברת האשראי בשיעור 3% מגובה העסקה.
  • ביטולה של עסקה תעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות טופס יצירת הקשר באתר כאשר על מבצע הפעולה מוטלת החובה לוודא את קבלת הודעת הביטול. ביטול לא יוכר על סמך שיחת טלפון ו/או הבטחה של נציג זה או אחר, אלא באישור קבלת הדואר האלקטרוני בלבד.
  • קיבל מבצע הפעולה את המוצר, ידאג להחזרת המוצר לחברה על חשבון מבצע הפעולה. להסרת ספקות, מובהר כי מוצר שיצא מהחברה לשילוח לבית הלקוח כמוהו כמוצר שהתקבל. היה וסירב הלקוח לקבל את החבילה יהיה בכך משום הוראה למשלח להחזיר את המוצר לחברה על חשבונו של הלקוח כולל עלות המשלוח.
  • יובהר ויודגש כי ביטול עסקה, שלא עקב פגם במוצר נשוא העסקה או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו ללקוח כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר על חשבונו את המוצר, באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
 9. העדר אחריות האתר ו/או מי מטעמו
  • הגולש מצהיר כי האתר אינו נושא באחריות והוא מוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד האתר ו/או הפועל מטעמה. הגולש פוטר ומשחרר את האתר ו/או מי מטעמו באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות לכל סוג נזק, אי נוחות, אבדן מכל סוג, עוגמת נפש, הפסד, הוצאות, פיצוי נזיקי מכל סוג שהוא וכדומה, שנגרמו במישרין ובעקיפין לרכוש כל גולש שהוא או כל צד שלישי בשל שימוש בתכנים ובשרותי האתר.
  • הגולש מצהיר כי אין האתר ובעליו אחראיים לתוכן ו/או לזמינות האתר או לזמינות אתרים מקושרים ובכל מכשיר קצה בו הם מופיעים, וכי הוא פוטר את האתר ו/או מי מטעמו מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכובים, חוסר יכולת להשתמש באתר ובשירותיו ומחדירה בלתי מורשית למחשבים וכדומה, אף כאשר נודע לאתר על אפשרות של נזק פוטנציאלי או קיים.
  • הגולש מתחייב כי במידה ויפר זכויות על פי כל דין או הוראה מהוראות תקנון זה, האתר מסיר מעצמו אחריות והגולש יישא באחריות הבלעדית והמלאה לתביעה. בכלל האמור, הגולש יהיה אחראי כלפי האתר ביחס לכל תביעה ו/או הפרה שתוגש כנגדו ביחס לחומרים שיועלו באתר על ידי גולשים. אלו ישפו את החברה בגין כל תביעה שתוגש כנגדה לרבות הוצאות ושכ”ט עו”ד או כל הוצאה אחרת שתיגרם להנהלת האתר וכן בגין כל פגיעה בשמו הטוב ובמוניטין של האתר ו/או של מפעילו.
  • האתר לא יישא בכל אחריות לתוכן ומידע שצדדים שלישיים יפורסמו באתר. יובהר למען הסר ספק, כי האתר אינו מביע תמיכה, מעודד, מסכים או נותן חסות במפורש ו/או בכלל לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כמו כן, האתר אינו נותן חסות, מעודד, מציע, מסכים או מביע דעה לגבי נכונות ו/או דיוק ו/או רמת איכות התכנים של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתר מטעם צדדים שלישיים.
  • כל הסתמכות המשתמש על כל תוכן, מידע, תמונות, פרסומות, מוצרים, סרטונים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר זה ובאתרים אליהם ישנה אפשרות הפניה, לרבות במידע, תוכן, דעות ומחירים המוצגים ומפורסמים שם, נעשה על פי שיקול דעתו הבלעדי של הגולש ועל אחריותו הבלעדית. האתר אינו אחראי ואינו צד לכל עסקה או התקשרות בין גולש לבין צד ג’ או באתרים אליהם הגיעו הגולשים באמצעות קישורים מהאתר ולרכישות שיבוצעו בעקבות כך. הגולש מוותר בזאת על כל תביעה מכל סוג שהוא כלפי הנהלת האתר בעניין זה.
 10. תלונות בנוגע לתוכן
  • בכל סוגיה הנוגעות לתוכן ושימוש באתר, יש לפנות להנהלת האתר בעמוד “צור קשר” לצורך הגשת תלונה בנוגע לתכנים. יש לציין בפנייה קישור (לינק) למיקום המדויק בו מופיע התוכן האמור וכן לציין פרטים מדויקים ליצירת קשר.
  • על אף שהאתר ישתדל לטפל בבעיה בהקדם האפשרי, הוא אינו מתחייב למועד גמר הטיפול. בשאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים בחנות, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים או שירותים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציג המכירות הרלוונטי.
  • פרטי החברה ואופן ההתקשרות אלינו נמצאים בקישור אודות החברה, החנות שלנו.
  • לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני, בטלפון או בפקס. נציגי מכירות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.
 1. הדין החל וסמכות שיפוט
  • על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה או לשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב בלבד.
  • תקנון השימוש ניתן לשינוי בכל עת ע”י החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.